КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНІ ВІДНОСИНИ

  Сергій Шарий (Харків, Україна) |    Download article

Кримінально-процесуальне право здійснює свій регулятивний вплив через систему кримінально-процесуальних відносин, учасники котрих діють у межах наданих їм прав і покладених на них обов'язків. Кримінально-процесуальні відносини, які є предметом правового регулювання та мають юридичний і фактичний зміст.