ФІКТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: ПОНЯТТЯ, ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ, ПРОБЛЕМИ ІСНУВАННЯ ТА ШЛЯХИ ПРОТИДІЇ

  Оксана Тарасенко (Ірпінь, Україна) |    Download article

Фіктивне підприємництво – новий вид злочинних посягань у сфері економіки України. Як суспільно небезпечне явище, воно виникло практично одночасно з появою підприємницької діяльності. Підприємницька діяльність у різні історичні періоди держави зазнавала занепаду і підйому, так як залежала від особливостей державного устрою та ставлення держави до власності і ринкових відносин. Фіктивне підприємництво, у свою чергу, проявлялось, видозмінювалось та набувало нових форм злочинної діяльності залежно від державно-правового регулювання підприємництва.