ЗАГАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОХОРОНИ ТА ВИКОРИСТАННЯ НАДР В УКРАЇНІ

  Ірина Руда, Ірина Федосенко (Харків, Україна) |    Download article

Відповідно до ст. 1 КУпН надра – це частина земної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння. На підставі цього визначення можна зазначити, що законодавець визначає надра одночасно як просторову (геометричну) та експлуатаційну формацію, яка є самостійним елементом природи, частиною природного середовища. До надр відносять суцільні породи і породи, що перебувають у рідкому або газоподібному стані, та ін.