Віктимологічна детермінація шахрайства

  Олександр Грубчак (Хмельницький, Україна) |    Download article

Актуальність теми.Однiєю з важливих гарантій конституційних прав громадян є непорушність права власності, що закріплена у ст.41. Конституції України, згiдно з якою права людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість держави. За 9 місяців 2016 правоохоронні органи України зареєстрували 496 618 кримінальних правопорушень. Це на 20,1% більше, ніж за аналогічний період 2015. Нерозкритими залишаються 74,2% всіх злочинів. З них шахрайство: 41085 тис., не розкрито 85,4% [8]. Але данi офіційної статистики не відображає реальну кримінальну ситуацію в даній сфері, оскільки це обумовлено високим рівнем латентності, а також багатьма проблемами, пов’язаними з поведінкою жертв шахрайства.