БОРОТЬБА З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ В УКРАЇНІ

  Олександр Гліта (Харків, Україна) |    Download article

Незважаючи на прийняття національного законодавства по боротьбі з кіберзлочинністю у ряді країн, у тому числі й в Україні, її уніфікований склад до цих пір чітко не визначений, тому ця тема є дуже актуально оскільки як можливості технічних засобів, програмного забезпечення, засобів телеко-мунікацій, так і кримінальні хитрування самих кіберзлочинців, безперервно зростають з розвитком науково-технічного прогресу і відсталістю правових норм протидії .