КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО,СТАНОВЛЕННЯ,ПОНЯТТЯ, СУБ’ЄКТИ ТА ОБ’ЄКТИ

  Дмитро Безкубський (Харків,Україна) |    Download article

Ще у перші десятиліття XIX ст. в різних частинах України діяли різні нормативні акти, у тому числі і кримінально-процесуального характеру. Після входження частини України у 1654 р. до складу Московської держави національна державність українського народу проіснувала до початку 80-х років ХVIII ст. В той же час царизм здійснював цілеспрямований наступ "на права і вольності" українського народу. У 70-80-ті роки ХVIII ст. в Україні. В різних частинах України, що входили до складу Російської імперії, діяли різні нормативні акти, у тому числі і кримінально-процесуального характеру. Так, згідно з указом від 3 листопада 1796 р. "О встановлении в Малороссии правления и судопроизводства сообразно тамошним правам и прежним порядкам" в Лівобережній Україні частково поновлювалося колишнє українське судочинство, скасоване внаслідок поширення на цю територію Катериною ІІ загальноросійського законодавства про судоустрій і судочинство. В Правобережній Україні поновлювалося польське судочинство, що ґрунтувалося на засадах польсько-литовського законодавства. І тільки указом царя Миколи I від 25 червня 1840 р. "О распространении силы и действия Российских гражданских законов на все западные возвращенные от Польши области" на Правобережну Україну була поширена дія Зводу законів Російської імперії 1832 р. Тим самим на території Правобережної України поширювалася дія і російського кримінально-процесуального законодавства.