МЕТОД ПІРАМІДАЛЬНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИГНАЛІВ

  А.В. Волошко, К.О. Бражник (Київ, Україна) |    Download article

Для дослідження обрано три характерні типи графіків електричного навантаження (ГЕН) для промислового підприємства. Стиснення та відновлення ГЕН і розрахунок похибки відновлення проводились із різних рівнів вейвлет-декомпозиції. Виходячи із властивостей вейвлет-аналізу, декомпозиція ГЕН проводилась до п’ятого рівня.