РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ ЧЕРКАСЬКОЇ МЕДИЧНОЇ АКАДЕМІЇ НА ЗАНЯТТЯХ ІЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

  Аліна Тертишна, Марина Черепанова (Черкаси, Україна) |    Download article

Актуальність. Сучасний інформаційний етап розвитку людства збільшує роль творчої особистості, здатної до гнучкої адаптації в будь-яких суспільних умовах. Здатність до творчості – одна з найважливіших умов для успішного самовираження особистості, самореалізації в сучасному світі. Творчі ресурси кожного студента величезні, тому завдання викладача мови та літератури – створити умови для їхньої реалізації, привчити студентів до систематичного творчого осягнення дійсності засобами рідного слова.