Особливості навчання різних видів читання іноземною мовою в немовному університеті

  Наталія Попова (Харків, Україна) |    Download article

Питання навчання читанню іноземною мовою цікавлять багатьох методистів, які розробляють стратегії викладання різним контингентам учнів – як молодшого віку, так і дорослим, особливо в межах вивчення англійської мови професійного спрямування. Проблемам навчання читанню присвячені роботи таких дослідників, як P. Carrel, R. Revel, S. Sweeney, K. Methold, H. Jones, А. Johns, С. Фоломкина, Г. Рогова, Г. Чередніченко та ін. [1-7].