ОСНОВНІ ПІДХОДИ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

  Людмила Волкова (Одеса, Україна) |    Download article

Все більше науковців задають питання в якому напрямку повинно розвиватись наше суспільство, що таке позитивний розвиток суспільства, що таке прогрес в розвитку нашого внутрішнього світу, якими мають бути основні підходи розвитку і становлення особистості майбутнього вчителя? Беручи до уваги основи цілісного світорозуміння початку науки третього тисячоліття закладеного В. І. Вернадським та світоглядну позицію, яка базується на новому напрямку філософії ідеалістично-матеріалістичному, представником якого є А. Н. Петров, П. П. Гаряєв, А. І. Полєтаєв постає питання, яким повинен бути майбутній сучасний вчитель, на яких світоглядних позиціях він має стояти? Адже як вважає М. Реріх вчитель може здійснити більше чим завойовники і державні голови. Вчителі можуть створити нове бачення і вивільнити нові приховані можливості людства.