ELECTRONICS WORKBENCH ПРОГРАММАСЫ АРҚЫЛЫ КҮРДЕЛІ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ ҚҰРЫЛУ ТӘСІЛДЕРІН ЗЕРТТЕУ

  Б.Ш. Опаханов, С.С. Бәкіш (Қазақстан) |    Download article

Электрондық схемалардың физикалық жұмыс істеу принциптерін түсінуге және күрделі электрондық жүйелердің құрылу тәсілдерін игеруге ұмтылғандарға сәйкес оқулықтар мен арналған әдебиетті ғана оқу жеткіліксіз болады. Электрониканы толық игеру үшін, алған білімін тәжірибеде тексеруге және теориясын оқу кезінде қиындық туғызған мәселелерді ұғуға мүмкіндік беретін, жақсы эксперименттік негіз болғаны дұрыс. Электрониканы оқуға арналған эксперименттік негіз ретінде, эксперимент жүргізуге кең мүмкіндік беретін, Electronics Workbench программасы қызмет атқара алады.