ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ

  Олексій Каряка (Харків, Україна) |    Download article

Актуальність теми: Право на працю людини й громадянина реалізується в конкретних правовідносинах шляхом укладання трудового договору. Саме в рамках трудового договору вирішується питання про роботу з певної професії, спеціальності, кваліфікації чи посади. Характер трудових відносин між працівниками та роботодавцями дедалі ускладнюється, змінюються принципи побудови цих відносин, формуються нові механізми взаємної матеріальної відповідальності сторін тощо.