ФОРМУВАННЯ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

  Іван Бахов (Київ, Україна) |    Download article

Стаття присвячена вихованню мовної особистості в соціокультурному аспекті. Означена проблема вимагає пошуку нових підходів до вивчення рідної мови. Одним із шляхів реалізації нового підходу є включення соціокультурного матеріалу на уроках рідної мови, тобто такого матеріалу, який дозволить формувати українську мовну особистість. Очевидно, становлення повноцінної мовної особистості неможливе без усвідомлення мови як живого організму, скріпленого автентичними образами і асоціаціями з традиціями матеріальної і духовної культури нашого народу, йдучи в глибини століть. Теоретичним та практичним аспектам проблеми соціокультурної компетентності присвячено праці дослідників в Україні та за її межами. Соціокультурна освіта є відносно новим аспектом у викладанні шкільних предметів, і пов’язана з необхідністю формування соціокультурної компетенції, що знайшло вираження у документах міністерства освіти і науки України. Соціокультурний підхід визначає стратегію вивчення мови крізь призму національної культури.