КУЛЬТУРА МІЖОСОБИСТІСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  Лай Сяоцянь (Одеса, Україна) |    Download article

Одним з аспектів демократичних перетворень, які відбуваються у нашому суспільстві, є гуманізація всіх сфер життя, суспільних відносин, що передбачає підвищення культури особистості, розвиток її творчого потенціалу. Культура, з одного боку, акумулює результати творчої діяльності, а з іншого — формує якості особистості, розвиває її інтелектуальні та духовно-творчі можливості. У наш час культурне зростання особистості асоціюється насамперед з отриманням освіти як процесом набуття різносторонніх і глибоких знань. Оскільки джерелом освіти є культура, то і змістом освіти має бути культура.