ВПЛИВ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ НА ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

  Леся Польова (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article

Актуальність проблеми. Керівники готельної індустрії все більше приходять до висновку про важливість корпоративної культури в колективі, їхні цінності та ідеали. Саме працівники представляють свою організацію, що дає їм можливість рухатися в одному напрямку як єдине ціле. Корпоративна культура – нова галузь знань, що входить в серію управлінських наук. Вона виділилася також з відносно нової галузі знань – організаційної поведінки, яка вивчає загальні підходи, принципи, закони та закономірності в наступних напрямках: особистість в організації; групову поведінку в організації; поведінка керівника в організації; адаптація організації до внутрішньої і зовнішньої середовищі, підвищення організаційної ефективності в діяльності організації.