ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНІЙ МОВІ СТУДЕНТІВ АГРАРНОГО ВУЗУ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  Ірина Паталаха (Суми, Україна)  |    Download article

Стан дослідження проблеми. Темі професійно орієнтованого навчання іноземній мові студентів у немовному вузі присвячені дослідження багатьох авторів, таких як І.Бім, М.Л.Вайсбурд, Н.Д.Гальскова, Т.П.Оглуздіна, М.К.Кабарда, Н.В.Фролова. Однак, незважаючи на досить велику кількість досліджень, необхідно відзначити, що сучасне навчання іноземній мові у ВНЗ, і зокрема в аграрному вузі, потребує комплексного вдосконалення способів і засобів професійно орієнтованого навчання, спрямованого на організацію практико-орієнтованої навчальної діяльності з урахуванням досягнень педагогічних і психологічних наук.