«МИСТЕЦТВО ДІАЛОГІЗАЦІЇ МОНОЛОГУ ВИКЛАДАЧА НА ЛЕКЦІЇ»

  Альона Дмитренко (Петрівка (Курисово), Україна) |    Download article

Все наше життя пов'язане із спілкуванням і сильно залежить від нього. Матеріал, який я опрацювала по даній темі допомагає опанувати навики, які дозволяють легше добиватися своїх цілей, будь то кар'єрне зростання, популярність, пошана, поліпшення стосунків, упевненість в собі. В даній тему я намагалась розкрити роль ораторського мистецтва в житті сучасних людей, які хочуть досягти в житті успіху; освітлювала питання, пов'язане з підготовкою до публічного виступу.