ПРАВОВЕ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА ОСОБИСТОЇ АВТОНОМІЇ У РЕЙТИНГАХ РОЗВИТКУ НАЦІЙ

  Юрій Шеляженко (Київ, Україна) |    Download article

Мірою успіху нації в міжнародній конкуренції економічного та соціально-політичного розвитку є місця, які нація посідає в авторитетних міжнародних рейтингах, таких як Freedominthe World, Indexof Economic Freedom, Press Freedom Index, Human Development Index та інших. При складанні подібних рейтингів експертами, в тому числі, правниками, оцінюється, серед іншого, ступінь свободи людини в правовому полі нації відповідно до сучасної глобальної моделі конституційних прав, яка, за словами Ґая Мюллера, заснована на єдності прав у формі загального права на особисту автономію, тобто здійснення особистих інтересів відповідно до самоідентифікації та самооцінки діючої особи.