ДЕЯКІ ІСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДОКТРИНИ В УКРАЇНІ

  Анастасія Логвінова (Харків, Україна) |    Download article

Після проголошення незалежності правова система України формується на нових засадах як самостійне соціальне явище (в минулому вона склала частину єдиної правової системи СРСР). Вона звільняється від псевдосоціалістичної (радянської) сутності, яка приглушила її континентально-європейські корені і забарвила їх у класово-ідеологічні тони.