СУЧАСНІ ВИМОГИ ДО ПРАКТИЧНОЇ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

  Надія Стефіна (Суми, Україна) |    Download article

Постановка проблеми. Важливою проблемою сучасного суспільства в нашій країні є кардинальна перебудова народної освіти, яка вимагає суттєвого удосконалення підготовки вчителів і учнів як творчих особистостей [8]. Значну увагу до виховання творчої особистості як головного творця соціального прогресу виявляють філософи, психологи, педагоги. Проте підготовка творчого фахівця значно удосконалюється через те, що відсутня цілісна концепція становлення такої особистості у педагогічному ВНЗ та відсутні соціально – педагогічні умови для цього.