ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВНЗ

  Алла Василюк (Київ, Україна) |    Download article

На рівні вищої освіти все активніше використовується відкрите комп’ютерно орієнтоване навчальне середовище, яке будується на загальних підходах формування єдиного інформаційного освітнього простору та концепції інформатизації освіти. Поширення набуває дистанційне навчання, що розширюєдоступність до знань та забезпечує учіння у власному темпі і зручному для користувача часі. Із проблем дистанційної освіти і навчання постійно збільшується число публікацій. У них вказується на динаміку зростання можливостей віртуального світу, а також висвітлюються теоретичні, організаційні та технологічні концепти функціонування е-навчання. Серед численних авторів А. Анісімов, В. Биков, Б. Демида, І. Копил, В. Кухаренко, М. Лєбєдєва, Є. Полат, А. Хуторський, О. Рибалко, В. Олійник, С. Сагайдак, Д.Яковлєв та ін.