ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ ДЛЯ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЯК СУСПІЛЬНО ЗАПОТРЕБУВАНІ ПРОЕКТИ

  Анастасія Моргун (Черкаси, Україна) |    Download article

Постановка наукової проблеми та її значення. Люди постійно перебувають у соціальному зв’язку, який передбачає систематичний, взаємний вплив індивідів. У процесі взаємодії відбувається обмін інформацією, знаннями, досвідом, матеріальними й духовними цінностями. Індивід обирає свою позицію стосовно інших осіб, власне місце, статус у суспільній структурі. Така соціальна проекція окреслює для індивіда певні зразки поведінки та робить взаємодію прогнозованою. Соціальні інститути, такі як: дитячі навчальні заклади, навчально-виховні комплекси, вищі освітні установи ‒ повинні використовувати різні види й форми для більш продуктивної соціальної взаємодії.