ПРОБЛЕМАТИКА СУЧАСНОГО ЗАКОНОДАВСТВА В СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ

  Катерина Товстюк (Київ, Україна) |    Download article

Запроваджена в останні роки реформа правоохоронних органів має багато як позитивних, так і негативних аспектів. Говорячи про недоліки варто зазначити, що в першу чергу вони стосуються саме законодавства. Окремі норми у фахівців та науковців викликають занепокоєння, оскільки потребують значного вдосконалення в силу своєї неповноти чи невідповідності положенням основоположних актів нормативно-правової бази.