ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

  Юлія Олексюк (Київ, Україна) |    Download article

Актуальність: актуальність даної теми зумовлена швидким розвитком науково-технічного прогресу, а саме виникненням необхідності у спрощенні системи державного управління шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Послуговуючись світовим досвідом, Україна має стати на шлях демократизації та інформатизації суспільних відносин, зокрема у сфері урядування. Вивченню даного питання присвячені роботи наступних науковців: Баранов О.А., Єганов В.В., Демкова М.С., Малюкова І.Г., Семенченко А.І.