ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ КОНТРОЛЮ ЧАСУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ ПРИ РОБОТІ З ПК

  Тетяна Гаврюсєва, Сергій Гаврюсєв (Рівне, Україна) |    Download article

Сучасне суспільство ставить перед вищою школою завдання якісної підготовки студентів, які здатні адаптуватися до змінних умов сьогодення, готові самостійно здобувати знання та застосовувати їх на практиці, а також креативно мислити. Швидкий темп життя особистості в умовах, коли час є цінним ресурсом, вимагає від неї вміти правильно розпоряджатися даним ресурсом. Адже від того, наскільки вміло студент організує свою діяльність залежить його подальше особисте зростання.