ЗНАЧЕННЯ БОТАНІКИ, ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ ДЛЯ ФАРМАЦІЇ

  Віра Тюкіна, Валерія Берестова, Ольга Рудакова (Харків, Україна) |    Download article

Пріоритетними напрямками роботи навчальних закладів у сучасних умовах є формування у майбутніх фахівців сучасного світогляду, розвиток їх здібностей і навичок самостійного наукового пошуку, самоосвіти і самореалізації у подальшій професійній діяльності. Все це зумовлює постійне оновлення змісту навчання та підходів до формування фахових компетентностей.