ПРИДБАННЯ ПАТЕНТУ НА ВИНАХІД, ЙОГО ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

  Ольга Нежиденко (Харків, Україна) |    Download article

Як уже відомо, патент є основним охоронним документом на винаходи, корисні моделі та промислові зразки, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід, корисну модель чи промисловий зразок. Саме він підтверджує визнання державою результату творчої діяльності об'єктом патентного права.