МЕТОДИ ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ТЕХНІКІВ-ЕЛЕКТРИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ІНОЗЕМНА МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  Іванченко Людмила (Кременчук, Україна) |    Download article

Основною метою вивчення дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням» в Кременчуцькому льотному коледжі НАУ є формування необхідної комунікативної компетентності у сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та письмовій формах. Головні завдання навчальної дисципліни полягають у набутті навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, користуванні усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової та фахової спрямованості, перекладу з іноземної мови на рідну термінів технічного спрямування.