МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ДіагностикИ розвитку в учнів ДМШ відчуття композиторського стилю

  Олена Павленко (Переяслав-Хмельницький, Україна) Людмила Карапетян, Віра Байрак (Ірпінь, Україна), |    Download article

В епоху модернізації різноманітних технічних засобів запису та відтворення звукової інформації, музика стала одним із найпоширеніших і найдоступніших видів мистецтва у сучасному світі. Особливо нею цікавиться молодь, у якої за рейтингами інтересів вона займає одне з перших місць. Загальновідомо, що багатство музичних образівмістить у собі великі виховні можливості. Досконало володіючи значною силою художньої образності й багатющої змістовної інформації, котра втілена у своєрідності мелодичних інтонацій, вона специфічно діє на психіку людини, безпосередньо викликаючи у неї відповідні настрої, стани, переживання.