ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ – ІНТЕРНІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ЗАГАЛЬНА ПРАКТИКА СІМЕЙНА МЕДИЦИНА» ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ

  Світлана Бокова, Сергій Попов (Суми, Україна) |    Download article

Система охорони здоров’я населення України на теперішній час перебуває в процесі реформування, метою якого є підвищення доступності медичної допомоги та її якості. Важливою складовою даного процесу є впровадження сімейної медицини, ключовою функцією якої є збереження здоров’я пацієнтів. Профілактика захворювань чи розвитку ускладнень, рання діагностика, відповідне лікування та його своєчасна корекція – все це вимагає від сімейного лікаря ґрунтовних теоретичних знань та практичних умінь і зобов’язує безперервно їх підвищувати.