ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОСТІ РЕСУРСІВ

  Максим Манойленко (Херсон, Україна) |    Download article

Протягом останніх років в Україні спостерігалося розширення повноважень органів місцевого самоврядування без відповідного збільшення обсягів їхніх фінансових ресурсів. В таких умовах місцеві бюджети не здатні виконувати свої функції ефективно та у повному обсязі. Задля підвищення ролі доходів місцевих бюджетів та зростання їх доходної бази, а відтак і фінансового розвитку територіальних громад та місцевих підприємств, ми вважаємо, що Україні необхідно підвищити рівень бюджетної децентралізації.