ОЦІНКА РІВНЯ НЕЙРОТИЗМУ ТА ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  Інгріда Чемерис, Людмила Білик, Наталія Старовойтенко (Черкаси, Україна) |    Download article

Всесвітня організація охорони здоров’я визначає три складові здоров’я –психічне, фізичне та соціальне благополуччя людини. Якість нашого життя у найбільшому ступені залежить від здоров’я. Значної уваги вимагає проблема психічного здоров’я людини, оскільки воно є соціальною категорією і складовою національного здоров’я. Сьогодні на молодь діють різні стрес-фактори (паління, алкоголь, гіподинамія та інше), але також слід враховувати і такий фактор як процес навчання, який може призвести до структурно-функціональних змін психічного стану молоді внаслідок перенапруження. Ці фактори слід розглядати як екологічні і оптимальний рівень впливу таких факторів ми розглядаємо як елемент екологічної безпеки людини.