ПРО ЕКОЛОГІЗАЦІЮ ОСВІТИ

  Клавдія Ткаченко, Олександр Ткаченко (Біла Церква, Україна)  |    Download article

Ставлення суспільства до природи з початку ХХ ст., призвело у багатьох регіонах світу, зокрема і в Україні, до погіршення стану природного довкілля та масштабних біоекологічних змін. Окремі екологічні зміни носять незворотній характер. Цілком очевидно, що подальший розвиток цивілізації стає неможливим без проведення належних змін у сфері еколого-правової, еколого-політичної та еколого-економічної культури. Дані зміни повинні спрямовуватись на охорону, раціональне використання та відтворення природних ресурсів та ландшафтів для забезпечення екологічної безпеки і створення сприятливих умов для існування нинішнього та наступного поколінь. Успішне впровадження таких змін залежить від якісного рівня підготовки фахівців і формування системи екологічної компетентності в руслі вимог концепції сталого розвитку. Досягти цих позитивних результатів можливо тільки через екологізацію освіти.