ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХЛАДОНІВ НА ОЗОНОВИЙ ШАР ЗЕМЛІ ТА ПОШУК ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ВОГНЕГАСНИХ РЕЧОВИН

  Віталіна Кукуєва, Георгій Лисиченко (Київ, Україна) Тетяна Рига, Інгріда Чемерис (Черкаси, Україна)  |    Download article

Рік у рік усе чіткіше простежується екологічний аспект небезпеки від пожеж. Будь-яка пожежа завдає шкоди навколишньому середовищу; в деяких випадках екологічні втрати більш значні, ніж економічні: пожежі негативно впливають на атмосферу, водне середовище, ліси, рослини, ґрунт. В їхньому осередку й навколо нього з’являються токсичні продукти горіння – чадний та вуглекислий газ, синільна кислота, шкідливі сполуки азоту, діоксин. Згубно впливає на природу не лише пожежа, а й деякі вогнегасні речовини, що використовуються для її гасіння: піни, хладони тощо. Використання вогнегасних речовин на об’єктах промисловості інколи має тривалі екологічні наслідки.