АУЫРҒАН, ӨЛГEН ЖӘНE ДEНІ САУ ЖАҢА ТУҒАН БҰЗАУЛАРДАН БӨЛІНГEН SALMONELLA ӨСІНДІЛЕРІНІҢ ЗАРДАПТЫЛЫҚ ҚАСИEТІН ЗEРТТEУ

  Асель Жолдасбекова, Кадыр Бияшев, Биржан Бияшев, Гульсин Нургожаева, Динара Сарыбаева (Алматы, Казахстан) |    Download article

Жас төлдердің арасында жиі тараған инфекциялық аурулардың біріт -сальмонеллез. Ауылшаруашылық жануарларының сальмонеллезі, барлық тараған зооантропоноздардың 30% құрайды. Бұл инфекция мал шаруашылығының дамуын тежеп, заманауи әлеуметтік-экономикалық жағдайда талқылауды талап етеді. Сальмонеллезбен күресу барысында бактерия-тасымалдаушылық сұрағы біршама мәселе болып тұр. Ауыл шаруашлық жануарларының сальмонеллезі кең таралған зооантропоноздардың бірі.