ВПЛИВ ТЕРАТОГЕНІВ НА ВИНИКНЕННЯ АНОМАЛІЙ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ

  Людмила Баленко, Ірина Олефіренко (Олександрія, Україна) |    Download article

Медична генетика в Україні набула значного розвитку та збагатилася певними досягненнями. Розроблено та впроваджено наукові принципи медико-генетичного консультування, методи масових скринінг-програм деяких спадкових хвороб у дітей; розвивається пренатальна діагностика хромосом­ної та зчепленої зі статтю патології.