МУЛЬТИМЕДИАЛЫҚ ПРЕЗЕНТАЦИЯЛАР АРНАЙЫ МЕКТЕПТЕРДЕ ГЕОГРАФИЯНЫ ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНІҢ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

  Роза Онгарбаева (Қаскелең, Казақстан) |    Download article

Арнайы (зерде бұзылыстары бар балаларды оқыту) мектептерде география пәні дәстүрлі маңызды оқу пәндерінің бірі болып табылады және түсінікті ойлаудың қарапайым негіздерін, дамушы тұлғаның әлеуметтік және мәдени дүниетанымын қалыптастыруда маңызды потенциалға ие. Оқушылардың айналадағы табиғи ортаны білуде және оның адам қызметімен тығыз байланыстылығы мемлекетіміз жайлы, басқа да мемлекеттер мен халықтар туралыұғымды кеңейтуге интеллектулдық бұзылыстары бар тұлғаның әлеуметтік интеграциясын шешуге жиынтық жағдай жасайды[1,31б].