ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ В РАМКАХ РОБОТИ ЛІНГВІСТИЧНОГО ГУРТКА В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ

  Валентина Александрова (Київ, Україна) |    Download article

Організація дослідницької діяльності в сучасній школі вимагає грамотного, науково-обґрунтованого підходу і вирішення комплексу задач:організаційно-управлінських, навчально-методичних, організаційно-методичних, інформаційних, дидактичних і психолого-педагогічних. Новий час висуває перед сучасною школою нові вимоги до дослідницької роботи учнів. Розглядом нових вимог до організації дослідницької роботи з української мови в школі займаються провідні вчені Т. Ладиженська, С.Караман, О.Горошкіна ,В. Заєць,О. Ковтун , З.Умєрова ,С.Яворська та ін.