ФУНКЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОЛЬОРОНАЗВ У МОВІ РОМАНУ СТЕПАНА ПРОЦЮКА «ЧОРНЕ ЯБЛУКО»

  Олександра Гашибаязова (Одеса, Україна)  |    Download article

Лексика на позначення кольору є активно вживаною в мові художньої літератури. Вона демонструє багатство семантичної наповненості та виконуваних функцій, великі естетичні можливості, здатність створювати різноманітні образи в контексті твору.