NEMIS TILIDA MODALLIKNING TURLARI

  Juletta Ruziyeva (Karshi, Uzbekistan) |    Download article

Modallikning turlari haqida juda ko‘p tortishuvlar mavjud bo’lib, biron aniq bir klassifikatsiyaga to’xtalinmagan. Modallikning turlari bo‘yicha eng sodda birinchi klassifikatsiya quyidagichadir.