НУТҚ ФАОЛИЯТИ ФЕЪЛЛАРИНИНГ КОНЦЕПТУАЛ СЕМАНТИКАСИ

  Чаросхон Самадова (Карши, Узбекистан) |    Download article

Маьлумки , Тилшунослик психология, социология, маданиятшунослик каби соҳалар ҳамкорлиги когнитив фаолият асосида воқеалановчи ҳодисадир. Когнитив тилшунослик ҳам инсоннинг билиш фаолияти билан шуғулланувчи фанлар таркибига киради . Когнитив тилшунослик атамасининг мазмуни инглизча “cognative- билишга оид” сўзи билан боғлиқ.