ОСІННІ МОТИВИ У ПОЕЗІЇ ІВАНА НИЗОВОГО

  Альона Манько (Сватове, Україна) |    Download article

Іван Данилович Низовий – натхненний співець рідного краю, його природи. Пейзажна лірика у творчому доробку митця тісно переплітається з лірикою інтимною, філософською та навіть громадянською. Осердям її є тема осені.