TIL O’RGANUVCHILARDA GAPIRISH KO’NIKMASINI RIVOJLANTIRISH

  Madina Shirova (Karshi, Uzbekistan) |    Download article

Bizga ma’lumki, gapirish ko’nikmasi tilni qay darajada egallanganligini nomoyon qiladi. Biz ishimizni ushbu bobida gapirish ko’nikmasi haqida fikr yuritamiz. Gapirish ko’nikmasini qamrab olgan va izohlagan turlicha tariflarni ko’rishimiz mumkin.