TINGLAB TUSHUNISHNI RIVOJLANTIRUVCHI METOD VA MASHQLAR

  Madina Shirova (Uzbekistan, Karshi) |    Download article

O’qituvchi til o’rganivchilarga yordam berishi uchun har- xil metodlarni dars jarayonida qo’llay bilishi kerak. Tinglab tushunishni rivojlantirish chet-tilini egallashda muhim rol o’ynaydi.Tinglabtushinish kunikmasini o’zlashtirish uchun, bir qancha qiziqarli metodlar mavjud va bular o’rganuvchilarda ham qiziqish uyg’otadi. Biz bilamizki, o’qish ko’nikmasi chet tili darslarida tinglab tushinish ko’nikmasiga qaraganda muhim kunikma hisoblanadi, yoki aytishimiz mumkinki, o’qish kunikmasi orqali chet tilini yaxshiroq egallash mumkin.