“GERO VA LEANDR” BALLADASI TARJIMASINING BADIIY XUSUSIYATLARI

  Yulduz Rahimova, Madina Shirova (Uzbekistan, Karshi) |    Download article

”Gero va Leandr” balladasi o’zbek adabiyotida Shiller adabiy merosidan tarjima qilingan kichik janrdagi navbatdagi asardir. Bu tarjima bilan yonma- yon Shillerning bir qancha lirik she’rlari va “Qo’lqop” balladasi Omon Matjon tarjimasida paydo bo’ldi. “Gero va Leandr” tarjimasida shoirning tarjimonlik mahorati yanada sayqal topgani seziladi. “Gero va Leandr” balladasi o’ziga xos yozilish tarixiga ega. ”Gero va Leandr” afsonasi haqida she’r yozish ishtiyoqi Shillerdan ham avval Gyoteda bo’lgan ekan.