БЕРИЛГАН МАВЗУДА ҲИКОЯ ҚИЛИШ (МАТН ТУЗИШ), ДИАЛОГ ШАКЛИДА СЎЗЛАШИШ УСТИДАГИ ИШЛАР

  Айсара Нажимова (Нукус, Узбекистан) |    Download article

Таълим қорақалпоқ ва ўзбек тилларида олиб бориладиган бошланғич синфларнинг она тили дарсларида ўқувчиларнинг монологик ва диалогик нутқини ўстириш асосий мақсадлар сирасига киради. Жумладан, бирор мавзуда ҳикоя қилиш боғланишли нутққа доир билим, кўникма ва малакаларни эгаллаш учун пойдевор яратади. Маълумки, ўқувчиларга ҳикоя қилишни ўргатишнинг ўз мазмуни ва усуллари бор.