ФІЛОСОФІЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  Володимир Власов (Київ,Україна)  |    Download article

Розглядаючи соціоантропологічні, соціоекономічні та соціокультурні виміри філософії глобалізації проф. В.Г. Воронкова зазначила, що глобалізація є історичним процесом, який ще не завершений, а сама глобалізація – це утворення міжнародного правового і культурно-інформаційного поля, інфраструктури міжрегіональних, у тому числі інформаційних обмінів [1]. При цьому дослідниця відзначила п`ять основних факторів особливостей глобалізації ХХI ст.: системна цілісність світу, зростаюча глобальна стратифікація, технологічна диференціація, системна вестернізація і значне зростання прямих інвестицій [1, C. 9] . Для дослідника питань філософії глобалізації глобалізація – це історичний період, який настав після завершення „ холодної війни ” при інтенсифікації трансмереживних економічних, політичних, соціальних і культурних зв`язків, трансформації світової економіки і тріумфу американської (європейської) системи цінностей, ортодоксальної ідеології та технологічної революції, нездатності національних держав самостійно вирішувати глобальні проблеми.