MASOFAVIY TA’LIMNING TASHKILIY VA USLUBIY MODELLAR

  I. Xurramov (Karshi, Uzbekistan) |    Download article

Garchi Masofаviy Ta’limda o‘quv jarayoni prinsiplari an’anaviy auditoriyadagi o‘qitishning an’anaviy tizimidan unchalik farq qilmasada, baribir o‘qitishning yangi paradigmalarini o‘zlashtirishda o‘qituvchilarni o‘qitishga va ularni qo‘llab-quvvatlashga ehtiyoj bor. O‘qituvchilar o‘qitadigan kurslarining detallari yangi muhitda qanday yoritib berilishi, ular qanday qilib o‘z materiallarini taqdim etishi, talabalar fanlarni qanday o‘zlashtirishi to‘g‘risida xabardor bo‘lishi kerak. Masofаviy Ta’lim dasturlari uchun kurslar avvaldan aniq rejalashtirilishi va ishlab chiqilishi kerak An’anaviy ta’lim modelidan raqamli formatga o‘tishning o‘zi yetarli emas.