ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

  Людмила Наточий (Сєвєродонецьк, Україна) |    Download article

Інтенсивний розвиток міжнародних відносин України з іншими країнами світу, розширення галузевих та наукових зв’язків зумовлюють потребу держави у висококваліфікованих спеціалістах в усіх напрямках розвитку суспільства в тому числі, у фахівцях, що на належному рівні володіють іноземною мовою. Вирішення зазначеного питання вимагає нової орієнтації цілей, принципів, змісту навчання іноземній мові, а також нових інноваційних технологій.