Хорижий тилларни Компьютер технологиялари ёрдамида замонавий талкинда утиш

  Нилуфар Шарипова (Карши, Узбекистон)  |    Download article

Юртимизда шахснинг маънавий камолотига эришувини таъминлаш,ёш авлодга замонавий билимлар бериш, касб ҳунар ўргатиш,иктидорли, қобилиятли ва интелектуал салохиятини ўстириш учун зарур бўлган барча имкониятларни яратиш, уларни илмий ва умуминсоний қадриятлар эзгу фазилатларга садокат руҳида тарбиялаш устуворлик касб этмокда. “Таълим тўғрисида”ги қонун, Кадрлар тайёрлаш миллий дастури, “Мактаб таълимини ривожлантириш Давлат умуммиллий дастури ”нинг ҳаётга татбик этилиши замирида фарзандларимизни комил инсонлар қилиб тарбиялаш каби эзгу мақсадларга қаратилган.